DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Informații cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Introducere

Dorim să vă asigurăm că pentru INVENTOR CONCEPT S.R.L., protecția datelor cu caracter personal aparținând clienților noștri este de o importanță capitală. Acesta este motivul pentru care luăm măsurile adecvate în scopul protejării datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm și ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este întotdeauna efectuată în conformitate cu obligațiile stipulate în cadrul legal, atât de către societate, cât și de către acele terțe părți care prelucrează date cu caracter personal în numele societății.

Șef Prelucrare – Ofițer Protecția Datelor (OPD)

Societatea pentru INVENTOR CONCEPT S.R.L., cu sediul social înregistrat în Bucharest, Romania, Cod Poștal: 050093, e-mail: romania@inventor.ac , tel: +40 31 425 22 00-2, website: www.inventor.ac/ro , reprezentatã legal, informeazã cã, în lumina activitãților sale comerciale, prelucreazã datele cu caracter personal ale clienților și ale asociaților în conformitate cu legislația naționalã aplicabilã și cu Regulamentul European 2016/679 cu privire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a numitelor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor, denumit în cele ce urmeazã “Regulament”), așa dupã cum este acesta în vigoare.

Pentru oricare probleme în legãturã cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vã rugãm contactați Departamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal la urmãtoarea adresã de e-mail: data-protection@inventor.ac

Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastrã cu caracter personal; și cum le prelucrãm?

Datele cu caracter personal pe care le colectãm (indicând numele dumneavoastrã întreg, detaliile de contact, adresa de e-mail, adresa locului de muncã, informațiile cu privire la postãrile societãții noastre în mass media, Numãrul de Identificare Fiscalã, etc) sunt prelucrate numai atunci când avem temeiul legal de a proceda astfel.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastrã cu caracter personal constituie:

(a) prestarea de servicii comerciale, de ex. aprovizionarea cu produsele noastre a magazinelor cu vânzare cu amãnuntul pentru a fi achiziționate de cãtre consumatori, cât și atunci când un consumator încheie direct pe site-ul nostru un contract de bunã execuție pentru produsele noastre;

(b) salvgardarea și protejarea atât a intereselor dumneavoastrã juridice, cât și ale noastre. Astfel, utilizãm sistem CCTV și camere de securitate pentru a fi capabili sã protejãm siguranța și securitatea persoanelor, a materialelor, clãdirilor, cât și software special de securitate pentru a detecta și împiedica oricare acțiuni delictuale: și mai ales în timpul vizitei dumneavoastrã la sediul societãții noastre iar pentru paginile noastre online utilizãm informații cum ar fi adresã IP, informații despre locație, dispozitive utilizator, și așa mai departe, în scopul detectãrii sau prevenirii fraudelor sau abuzurilor pe site-urile noastre;

(c) conformitatea cu o obligație impusã prin lege, cum ar fi gestionarea cererilor de compensare pentru un produs defect, și conformitatea cu reglementãrile privind impozitarea;

(d) acordul pe care ni-l furnizați în condițiile specifice stabilite în cadrul legal, ca în cazul primirii circularei noastre.

Cum și de ce utilizãm datele dumneavoastrã cu caracter personal?

• Pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale care derivă din tranzacțiile noastre comerciale

În cazurile prelucrãrii datelor cu caracter personal aparținând antreprenorilor noștri în contextul relației noastre contractuale.

• Pentru a vă informa cu privire la noutățile și ofertele pe care le avem

Având în vedere acordul pe care ni l-ați dat, vã vom trimite oferte promoționale cu privire la serviciile noastre, actualizãri, produse și oferte personalizate, în raport de preferințele și interesele dumneavoastrã în așa fel încât sã putem îmbunãtãți serviciul clienți și modul în care prestãm serviciile pentru dumneavoastrã.

• Pentru a îmbunătăți serviciile și pentru a ne proteja interesele comerciale

Datele dumneavoastrã sunt prelucrate în contextul realizãrii scopurilor afacerilor noastre, ajutându-ne sã ne îmbunãtãțim serviciile pe care vi le prestãm, pentru a vã îndeplini așteptãrile și pentru a fi mereu informați cu privire la progresul înregistrat de vânzãrile noastre. În acest sens este posibil sã fie nevoie sã vã contactãm prin e-mail sau telefonic pentru a putea rezolva cererile sau plângerile dumneavoastrã cu privire la produsele noastre.

• Pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale

În cazul în care, de ex., colectãm datele clienților pentru a gestiona solicitãrile de înlocuire a produselor defecte, sau pentru a ne conforma obligațiilor pe care le avem fațã de autoritãțile fiscale.

• Pentru a ne salvgarda interesele legale și pentru a proteja persoanele și bunurile

Utilizãm circuit închis de televiziune (CCTV) și camere de supraveghere pentru a putea proteja siguranța și securitatea persoanelor, materialelor și a clãdirilor.

• Pentru a localiza comercianții parteneri (puncte de vânzare) utilizând hărți

Cei care ne viziteazã site-ul pot localiza cu ajutorul Google maps comercianții noștri parteneri (punctele de vânzare) din apropierea acestora. Utilizãm Google maps pentru a oferi servicii specifice. Dacã vizitatorii site-ului nostru doresc sã localizeze comercianții noștri parteneri aflați în apropierea lor, atunci, aceștia trebuie sã defineascã o locație, fie manual prin introducerea locației lor, fie automat prin GPS. Nu are loc nicio prelucrare de date dacã cei ce ne viziteazã site-ul își introduc detaliile manual, în condițiile în care nu se referã la adresa la care locuiesc/adresa de la locul de muncã. Identificarea automatã a locației prin GPS într-un mediu de derulare, necesitã prelucrarea adresei IP a utilizatorului PC-ului. În acest context, este permisã prelucrarea datelor conform acordului dumneavoastrã (Articolul 6(1)(a) din Regulament (UE) 2016/679) datele dumneavoastrã personale pe care le necesitã programul de cãutare atunci când accesați harta.

Distribuim datele dumneavoastrã cu caracter personal?

INVENTOR CONCEPT S.R.L. vã informeazã cã se pot distribui date cu caracter personal la urmãtoarele categorii de destinatari:

  • Autorități publice, instituții de aplicare a legii

Atunci când dezvãluirea datelor este vitalã pentru satisfacerea cererilor noastre juridice, datele relevante sunt împãrtãșite cu autoritãțile juridice competente. În plus, dezvãluirea datelor poate avea loc cãtre autoritãțile de stat, atunci când acest lucru este considerat a fi esențial pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și corporative ale societãții noastre.

  • Societăți afiliate (distribuitori, societăți tehnice, marketing)

Societatea noastrã împãrtãșește datele dumneavoastrã terților cãrora le-a fost atribuitã prelucrarea datelor dumneavoastrã în numele nostru. În aceste cazuri, societatea noastrã rãmâne rãspunzãtoare de prelucrarea datelor dumneavoastrã cu caracter personal, și definește specificul prelucrãrii acestora. Societatea noastrã încheie contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal cu terții pentru a asigura astfel conformitatea prelucrãrii acestora cu cadrul legal actual și pentru exercitarea drepturilor fiecãrei persoane fizice în parte.

Societatea noastrã împãrtãșește datele dumneavoastrã terților cu care coopereazã în scop publicitar (de ex. Mailchimp), în scopul asigurãrii de informații și actualizãri cu privire la produse, cât și pentru promovare produse, cu condiția ca acordul dumneavoastrã scris sã fi fost obținut.

• Timp de Stocare

Timpul de stocare a datelor este hotãrât pe baza urmãtoarelor criterii specifice, dupã caz: Atunci când prelucrarea datelor se impune ca o cerințã, în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil, datele dumneavoastrã cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar conform sus numitelor prevederi relevante.

Atunci când prelucrarea se efectueazã în baza unui contract, datele dumneavoastrã cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea contractului și pentru fundamentarea, exercitarea, și/sau susținerea cerințelor legale conform contractului.

În scop informativ, datele dumneavoastrã cu caracter personal vor fi pãstrate pânã când vã retrageți consimțãmântul. Puteți face acest lucru oricând doriți. Revocarea consimțãmântului nu afecteazã legalitatea prelucrãrii pe bazã de consimțãmânt pe perioada anterioarã numitei revocãri.

Puteți, de asemenea, sã utilizați opțiunea anulare subscriere, dând clic pe linkul corespunzãtor al mijlocului de comunicare electronicã.

• Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal

Fiecare persoanã ale cãrei date cu caracter personal sunt prelucrate de Seanergy se bucurã de urmãtoarele drepturi:

Dreptul de Accesare:

Aveți dreptul de a cunoaște și de a verifica legitimitatea prelucrãrii datelor. Astfel, aveți dreptul de a accesa datele și de a obține informații suplimentare cu privire la prelucrarea acestora.

Dreptul de a Corecta:

Aveți dreptul de a studia, corecta, actualiza sau modifica datele dumneavoastrã cu caracter personal.

Dreptul de a Șterge:

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastrã cu caracter personal atunci când le prelucrãm pe baza consimțãmântului dumneavoastrã sau în scopul protejãrii intereselor noastre legitime. În toate celelalte cazuri (cum ar fi, de exemplu, în cazul în care existã un contract, obligația prelucrãrii datelor cu caracter personal impusã de lege, interesul public), numitul drept supunându-se unor restricții specifice sau care nu existã, dupã caz.

Dreptul de limitare a prelucrãrii:

Aveți dreptul de a solicita limitarea prelucrãrii datelor dumneavoastrã cu caracter personal în urmãtoarele cazuri: (a) atunci când acuratețea datelor cu caracter personal este pusã sub semnul întrebãrii și pânã când acestea sunt verificate, (b) atunci când vã opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați limitarea utilizãrii acestora în locul ștergerii lor, (c) atunci când numitele date cu caracter personal nu sunt necesare în scopul prelucrãrii, dar, totuși sunt indispensabile pentru fundamentarea, exercitarea, susținerea revendicãrilor legale, și (d) atunci când vã opuneți prelucrãrii și pânã când se verificã dacã existã motive legitime care ne privesc și care înlocuiesc motivele pentru care vã opuneți prelucrãrii.

Dreptul de a vã opune prelucrãrii datelor:

Sunteți îndreptãțit sã vã opuneți, oricând, prelucrãrii datelor dumneavoastrã cu caracter personal, în cazul în care, așa dupã cum se descrie mai sus, acest lucru este necesar intereselor noastre legitime și urmãrite de noi în calitate de controlori, cât și în prelucrarea datelor pentru un marketing direct și pentru pregãtirea profilului consumatorului.

Dreptul de portabilitate:

Aveți dreptul de a primi, în mod gratuit, datele dumneavoastrã cu caracter personal într-un format care sã vã permitã sã le accesați, utilizați și editați prin metode utilizate în mod obișnuit. În plus, aveți dreptul de a ne solicita, dacã este posibil din punct de vedere tehnic, sã transferãm direct datele cãtre un alt controlor. Acest drept este aplicabil și pentru datele pe care ni le-ați furnizat și a cãror prelucrare este efectuatã prin mijloace automate în baza consimțãmântului dumneavoastrã sau în baza unui contract relevant.

Dreptul de a vã revoca consimțãmântul:

În cele din urmã, Societatea INVENTOR CONCEPT S.R.L. vã informeazã cã, în cazul în care prelucrarea datelor se bazeazã pe consimțãmântul dumneavoastrã, aveți dreptul de a îl revoca fãrã a fi afectatã legalitatea acestuia în ceea ce privește prelucrarea datelor în perioada de dinaintea numitei revocãri. Pentru revocarea consimțãmântului, puteți utiliza opțiunea de dezabonare dând clic pe link-ul corespunzãtor comunicãrilor noastre electronice sau contactându-ne.

Pentru a vã exercita oricare dintre drepturile de mai sus puteți contacta Departamentul Protecție Date la adresa de e-mail: data-protection@inventor.ac.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (www.dpa.gr): Taste de apel: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Siguranța Datelor cu Caracter Personal

INVENTOR CONCEPT S.R.L. va implementa mãsuri tehnice și organizatorice adecvate care vizeazã prelucrarea în siguranțã a datelor cu caracter personal și prevenirea pierderii sau distrugerii accidentale și a accesului, utilizãrii, modificãrii sau dezvãluirii neautorizate și/sau ilegale a acestora. În orice caz, modul în care funcționeazã internetul și faptul cã acesta este gratuit pentru oricine nu poate garanta cã terțe pãrți neautorizate nu vor putea niciodatã sã încalce mãsurile tehnice și organizatorice aplicabile obținând acces și, posibil, utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri neautorizate și/sau neloiale.

Analiza

Analiza reprezintă prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, compusă din utilizarea datelor cu caracter personal în scopul evaluării aspectelor personale ale persoanei fizice. În particular, aceasta poate descrie analiza sau prognozarea preferințelor personale, a intereselor și a deplasărilor persoanei fizice.

Vă informăm că analiza are loc din motive de promovare comercială atunci când consimțiți să primiți actualizări cu privire la serviciile și ofertele noastre, care sunt personalizate conform preferințelor și intereselor dumneavoastră personale. În plus, analiza poate avea loc prin intermediul rețelelor sociale care sunt utilizate de către societate pentru motive de promovare comercială.

Modificări în Politica de Confidențialitate

Informațiile cu privire la politica noastră de confidențialitate reflectă starea actuală a prelucrării datelor pe site-ul nostru. În cazul unor modificări ale acestei politici, informațiile vor fi actualizate. Vom păstra întotdeauna cea mai actualizată versiune a politicii noastre de confidențialitate pe site-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să fiți întotdeauna la curent cu aspectele privind prelucrarea datelor.